1. greppa

  grepp`a verb ~de ~t ORDLED: grepp-ar SUBST.: greppande; grepp
  Svensk ordbok
 2. grepp

  grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grepp-et
  Svensk ordbok
 3. begreppsbestämning

  begrepp`sbestämning subst. ~en ~ar ORDLED: be-grepps--be-stäm-ning-en
  Svensk ordbok
 4. begreppsanalys

  begrepp`sanalys subst. ~en ~er ORDLED: be-grepps--ana-lys-en
  Svensk ordbok
 5. begreppsanalytisk

  begrepp`sanalytisk adj. ~t ORDLED: be-grepps--ana-lyt-isk
  Svensk ordbok
 6. pincettgrepp

  pincett`grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pinc-ett--grepp-et
  Svensk ordbok
 7. greppriktig

  grepp`riktig adj. ~t ORDLED: grepp--rikt-ig
  Svensk ordbok
 8. begreppsförvirring

  begrepp`sförvirring subst. ~en ~ar ORDLED: be-grepps--för-virr-ing-en
  Svensk ordbok
 9. begreppslig

  begreppslig [-grep`s- äv. -grep´s-] adj. ~t ORDLED: be-grepps-lig
  Svensk ordbok
 10. angreppspunkt

  an`greppspunkt subst. ~en ~er ORDLED: an-grepps--punkt-en
  Svensk ordbok