1. verklighetstrogen

  ver`klighetstrogen adj. verklighetstroget verklighetstrogna ORDLED: verk-lig-hets--trogen
  Svensk ordbok
 2. fallucka

  fallucka [fal`-] subst. ~n falluckor ORDLED: fall--luck-an
  Svensk ordbok
 3. sakframställning

  sa`kframställning subst. ~en ~ar ORDLED: sak--fram-ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 4. förträfflig

  förträff´lig adj. ~t ORDLED: för-träff-lig
  Svensk ordbok
 5. grunddrag

  grun`ddrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grund--drag-et
  Svensk ordbok
 6. fälttåg

  fäl`ttåg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält--tåg-et
  Svensk ordbok
 7. förvanska

  förvan´ska verb ~de ~t ORDLED: för-vansk-ar SUBST.: förvanskande, förvanskning
  Svensk ordbok
 8. nedan

  1ne`dan adv. ORDLED: ned-an
  Svensk ordbok
 9. skev

  skev adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. detalj

  detal´j subst. ~en ~er ORDLED: de-talj-en
  Svensk ordbok