1. härad

  hä`rad subst. ~et, plur. ~ el. ~er el. ~en ORDLED: här-ad-et
  Svensk ordbok
 2. häradsrätt

  hä`radsrätt subst. ~en ~er ORDLED: här-ads--rätt-en
  Svensk ordbok
 3. häradsskrivare

  hä`radsskrivare subst. ~n äv. häradsskrivarn, plur. ~, best. plur. häradsskrivarna ORDLED: här-ads--skriv-ar-en
  Svensk ordbok
 4. häradshövding

  hä`radshövding subst. ~en ~ar ORDLED: här-ads--hövd-ing-en
  Svensk ordbok
 5. härs

  härs´ adv.
  Svensk ordbok
 6. härliga

  hä`rliga adv. ORDLED: här-liga
  Svensk ordbok
 7. härlighet

  hä`rlighet subst. ~en ~er ORDLED: här-lig-het-en
  Svensk ordbok
 8. härlig

  hä`rlig adj. ~t ORDLED: här-lig
  Svensk ordbok
 9. hundare

  hun`dare subst. ~t ~n ORDLED: hund-ar-et
  Svensk ordbok
 10. allmänning

  all`männing subst. ~en ~ar ORDLED: all--männ-ing-en
  Svensk ordbok