1. hågkomst

  hå`gkomst subst. ~en ~er ORDLED: håg--komst-en
  Svensk ordbok
 2. mnemoteknik

  mnemoteknik [-i´k el. mne`-] subst. ~en ORDLED: mnemo-tekn-ik-en
  Svensk ordbok
 3. anamnes

  anamne´s subst. ~en ~er ORDLED: an-amn-es-en
  Svensk ordbok
 4. igenkännande

  2igen`kännande adj., ingen böjning ORDLED: i-gen--känn-ande
  Svensk ordbok
 5. associativ

  associativ [-i´v äv. as´-] adj. ~t ORDLED: as-soci-at-iv
  Svensk ordbok
 6. nedteckna

  ne`dteckna verb ~de ~t el. ne`rteckna ~de ~t ORDLED: ned--teckn-ar, ner--teckn-ar SUBST.: nedtecknande, nedteckning, nertecknande, nerteckning
  Svensk ordbok
 7. hugfästa

  hu`gfästa verb hugfäste hugfäst, pres. hugfäster ORDLED: hug--fäst-er SUBST.: hugfästande, hugfästning; hugfästelse
  Svensk ordbok
 8. ihågkomma

  ihå`gkomma verb ihågkom ihågkommit ihågkommen ihågkomna, pres. ihågkommer ORDLED: i-håg--komm-er SUBST.: ihågkommande; hågkomst
  Svensk ordbok
 9. memoar

  memoa´r subst. ~en ~er ORDLED: memo-ar-en
  Svensk ordbok
 10. sudda

  sudd`a verb ~de ~t ORDLED: sudd-ar SUBST.: suddande, suddning; 2sudd (till 2)
  Svensk ordbok