1. hölja

  2höl`ja subst. ~n höljor ORDLED: hölj-an
  Svensk ordbok
 2. hölje

  höl`je subst. ~t ~n ORDLED: hölj-et
  Svensk ordbok
 3. hölja

  1höl`ja verb höljde höljt, pres. höljer ORDLED: hölj-er SUBST.: höljande, höljning
  Svensk ordbok
 4. kardus

  kardu´s subst. ~en ~er ORDLED: kardus-en
  Svensk ordbok
 5. omhölja

  omhölja [åm`-] verb omhöljde omhöljt, pres. omhöljer ORDLED: om--hölj-er SUBST.: omhöljande, omhöljning
  Svensk ordbok
 6. svepe

  sve`pe subst. ~t ~n ORDLED: svep-et
  Svensk ordbok
 7. mjukbagge

  mju`kbagge subst. ~n mjukbaggar ORDLED: mjuk--bagg-en
  Svensk ordbok
 8. bepansring

  bepan´sring subst. ~en ~ar ORDLED: be-pansr-ing-en
  Svensk ordbok
 9. jordstjärna

  jo`rdstjärna subst. ~n jordstjärnor ORDLED: jord--stjärn-an
  Svensk ordbok
 10. fjäderdosa

  fjä`derdosa subst. ~n fjäderdosor ORDLED: fjäder--dos-an
  Svensk ordbok