1. hederlig

  he`derlig adj. ~t ORDLED: heder-lig
  Svensk ordbok
 2. honnett

  honnett´ adj., neutr. ~ ORDLED: honn-ett
  Svensk ordbok
 3. hedersledamot

  he`dersledamot subst. ~en hedersledamöter ORDLED: heders--leda-mot-en
  Svensk ordbok
 4. bottenhederlig

  bottenhederlig [båt`-] adj. ~t ORDLED: botten--heder-lig
  Svensk ordbok
 5. omväxling

  omväxling [åm`-] subst. ~en ORDLED: om--växl-ing-en
  Svensk ordbok
 6. hedersomnämnande

  he`dersomnämnande subst. ~t ~n ORDLED: heders--om-nämn-and-et
  Svensk ordbok
 7. fläckfri

  fläck`fri adj. ~tt ORDLED: fläck--fri
  Svensk ordbok
 8. hedersgäst

  he`dersgäst subst. ~en ~er ORDLED: heders--gäst-en
  Svensk ordbok
 9. hedersskuld

  he`dersskuld subst. ~en ~er ORDLED: heders--skuld-en
  Svensk ordbok
 10. hederspascha

  he`derspascha subst. ~n hederspaschor ORDLED: heders--pasch-an
  Svensk ordbok