1. hiva

  hi`va äv. hy`va verb ~de ~t ORDLED: hiv-ar, hyv-ar SUBST.: hivande, hivning, hyvande, hyvning
  Svensk ordbok
 2. HIV

  HIV el. hiv [håive´ el. hi´v] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. hyva

  hyva se hiva
  Svensk ordbok
 4. bromsmedicin

  bromsmedicin [bråm`s-] subst. ~en ~er ORDLED: broms--med-ic-in-en
  Svensk ordbok
 5. aids

  aids el. AIDS [ej´ds] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 6. vaccin

  vaccin [vaksi´n] subst. ~et äv. ~en, ~ äv. ~er ORDLED: vacc-in-et
  Svensk ordbok
 7. genterapi

  ge`nterapi subst. ~n äv. ~en ORDLED: gen--terap-in
  Svensk ordbok
 8. langa

  lang`a verb ~de ~t ORDLED: lang-ar SUBST.: langande, langning
  Svensk ordbok
 9. lämpa

  2läm`pa verb ~de ~t ORDLED: lämp-ar SUBST.: lämpande, lämpning (till 1)
  Svensk ordbok
 10. häva

  hä`va verb hävde hävt, pres. häver ORDLED: häv-er SUBST.: hävande, hävning
  Svensk ordbok