1. världsomvälvande

  världsomvälvande [vä`rds-] adj., ingen böjning ORDLED: världs--om-välv-ande
  Svensk ordbok
 2. lyckohjul

  lyck`ohjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lycko--hjul-et
  Svensk ordbok
 3. direktväxel

  direk`tväxel subst. ~n direktväxlar ORDLED: di-rekt--växl-ar
  Svensk ordbok
 4. låsa sig

  lå`sa sig verb låste låst, pres. låser ORDLED: lås-er SUBST.: låsning
  Svensk ordbok
 5. punktera

  punktera [puŋ(k)te´ra] verb ~de ~t ORDLED: punkt-er-ar SUBST.: punkterande, punktering; punktion (till 1)
  Svensk ordbok
 6. rotation

  rotation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: rot-at-ion-en
  Svensk ordbok
 7. jazza

  jazza [jas`a] verb ~de ~t ORDLED: jazz-ar SUBST.: jazzande, jazzning (till 2)
  Svensk ordbok
 8. låsa

  lå`sa verb låste låst, pres. låser ORDLED: lås-er SUBST.: låsande, låsning
  Svensk ordbok
 9. uppfinna

  upp`finna verb uppfann uppfunnit uppfunnen uppfunna, pres. uppfinner ORDLED: upp--finn-er SUBST.: uppfinnande, uppfinning
  Svensk ordbok
 10. rådbråka

  rå`dbråka verb ~de ~t ORDLED: råd--bråk-ar SUBST.: rådbråkande, rådbråkning
  Svensk ordbok