1. ho

  1ho pron.
  Svensk ordbok
 2. ho

  3ho interj.
  Svensk ordbok
 3. ho

  2ho subst. ~n ~ar ORDLED: ho-ar
  Svensk ordbok
 4. hoa

  ho`a verb ~de ~t ORDLED: ho-ar SUBST.: hoande
  Svensk ordbok
 5. tillhopa

  tillhopa [-ho´- el. -ho`-] adv. ORDLED: till--hopa
  Svensk ordbok
 6. honlig

  ho`nlig adj. ~t ORDLED: hon-lig
  Svensk ordbok
 7. hornbåge

  ho`rnbåge subst. ~n hornbågar ORDLED: horn--båg-en
  Svensk ordbok
 8. alltihopa

  alltihopa [al´t-, -ho´pa el. med två huvudtryck] pron. ORDLED: allt--i-hopa
  Svensk ordbok
 9. allihopa

  allihopa [al´-, -ho´pa el. med två huvudtryck] pron. ORDLED: all--i-hopa
  Svensk ordbok
 10. hornuggla

  ho`rnuggla subst. ~n hornugglor ORDLED: horn--uggl-an
  Svensk ordbok