1. hockey

  hockey [håk´y el. håk´i] subst. ~n ORDLED: hock-eyn
  Svensk ordbok
 2. hockey-bockey

  hockey-bockey [håkybåk´y el. håkibåk´i] subst. ~n ORDLED: hockey--bock-eyn
  Svensk ordbok
 3. hockeyrör

  hockeyrör [håk`y- el. håk`i-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hockey--rör-et
  Svensk ordbok
 4. ishockey

  ishockey [i`shåki] subst. ~n ORDLED: is--hock-eyn
  Svensk ordbok
 5. ishockeyrör

  ishockeyrör [i`shåki-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: is-hockey--rör-et
  Svensk ordbok
 6. ishockeyklubba

  ishockeyklubba [i`shåki-] subst. ~n ishockeyklubbor ORDLED: is-hockey--klubb-an
  Svensk ordbok