1. hopa

  ho`pa verb ~de ~t ORDLED: hop-ar SUBST.: hopande, hopning
  Svensk ordbok
 2. hoper

  ho´per subst., ingen böjning ORDLED: hop-er
  Svensk ordbok
 3. hop

  2hop subst. ~en ~ar ORDLED: hop-en
  Svensk ordbok
 4. hop

  1hop adv.
  Svensk ordbok
 5. hip-hop

  hiphop [hip`håp] subst. ~en ORDLED: hip--hop-en
  Svensk ordbok
 6. tillhopa

  tillhopa [-ho´- el. -ho`-] adv. ORDLED: till--hopa
  Svensk ordbok
 7. alltihopa

  alltihopa [al´t-, -ho´pa el. med två huvudtryck] pron. ORDLED: allt--i-hopa
  Svensk ordbok
 8. allihopa

  allihopa [al´-, -ho´pa el. med två huvudtryck] pron. ORDLED: all--i-hopa
  Svensk ordbok
 9. hopvuxen

  ho`pvuxen adj. hopvuxet hopvuxna ORDLED: hop--vux-en
  Svensk ordbok
 10. hopblandning

  ho`pblandning subst. ~en ~ar ORDLED: hop--bland-ning-en
  Svensk ordbok