1. hos

  hos prep.
  Svensk ordbok
 2. satyriasis

  satyri`asis subst., ingen böjning ORDLED: sat-yri-as-is
  Svensk ordbok
 3. ställa sig in

  ställa sig in´ verb ställde ställt, pres. ställer ORDLED: ställ-er
  Svensk ordbok
 4. ordbild

  o`rdbild subst. ~en ~er ORDLED: ord--bild-en
  Svensk ordbok
 5. karltycke

  karltycke [ka`r-] subst. ~t ORDLED: karl--tyck-et
  Svensk ordbok
 6. kalkhalt

  kal`khalt subst. ~en ~er ORDLED: kalk--halt-en
  Svensk ordbok
 7. inhysing

  in`hysing subst. ~en ~ar ORDLED: in--hys-ing-en
  Svensk ordbok
 8. salinitet

  salinite´t subst. ~en ORDLED: sal-in-itet-en
  Svensk ordbok
 9. betydelsenyans

  bety`delsenyans subst. ~en ~er ORDLED: be-tyd-else--ny-ans-en
  Svensk ordbok
 10. hälsa på

  hälsa på´ verb hälsade hälsat ORDLED: häls-ar SUBST.: påhälsande, påhälsning
  Svensk ordbok