1. överhängande

  ö`verhängande adj., ingen böjning ORDLED: över--häng-ande
  Svensk ordbok
 2. hjärnspöke

  hjä`rnspöke subst. ~t ~n ORDLED: hjärn--spök-et
  Svensk ordbok
 3. kärnvapenparaply

  kä`rnvapenparaply subst. ~et äv. ~t el. ~n ORDLED: kärn-vapen--para-ply-et
  Svensk ordbok
 4. ragnarök

  ragnarök [raŋ`na-] subst., ingen böjning, n-genus el. neutr. ORDLED: ragna--rök
  Svensk ordbok
 5. parera

  pare´ra verb ~de ~t ORDLED: par-er-ar SUBST.: parerande, parering
  Svensk ordbok
 6. växthuseffekt

  väx`thuseffekt subst. ~en ORDLED: växt-hus--ef-fekt-en
  Svensk ordbok
 7. gungning

  gung`ning subst. ~en ~ar ORDLED: gung-ning-en
  Svensk ordbok
 8. inför

  in´för prep. ORDLED: in--för
  Svensk ordbok
 9. förverkliga

  förver´kliga verb ~de ~t ORDLED: för-verk-lig-ar SUBST.: förverkligande
  Svensk ordbok
 10. ultimatum

  ultima`tum subst., best. f. ~ el. ~et, plur. ~ el. ultimata ORDLED: ult-im-at-um
  Svensk ordbok