1. humanistisk

  humanis´tisk adj. ~t ORDLED: hum-an-ist-isk
  Svensk ordbok
 2. latinlinje

  lati`nlinje subst. ~n ~r ORDLED: lat-in--linj-en
  Svensk ordbok
 3. forskningsråd

  forskningsråd [fårs`k-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: forsk-nings--råd-et
  Svensk ordbok
 4. avgångsklass

  a`vgångsklass subst. ~en ~er ORDLED: av-gångs--klass-en
  Svensk ordbok
 5. mångsidig

  mång`sidig adj. ~t ORDLED: mång--sid-ig
  Svensk ordbok
 6. lagd

  lagd adj. lagt ORDLED: lag-da
  Svensk ordbok
 7. glidning

  gli`dning subst. ~en ~ar ORDLED: glid-ning-en
  Svensk ordbok
 8. humaniora

  humaniora [-å`ra] subst., plur. ORDLED: hum-ani-ora
  Svensk ordbok
 9. vitterhet

  vitt`erhet subst. ~en ORDLED: vitter-het-en
  Svensk ordbok
 10. intellektuell

  intellektuell´ adj. ~t ORDLED: intel-lektu-ell
  Svensk ordbok