1. hyperbol

  hyperbol [-bå´l] subst. ~en ~er ORDLED: hyper-bol-en
  Svensk ordbok
 2. hyperbel

  hyper´bel subst. ~n hyperbler ORDLED: hyperbl-er
  Svensk ordbok
 3. anabol

  anabol [-bå´l] adj. ~t ORDLED: ana-bol
  Svensk ordbok
 4. litotes

  litotes [li´-, -tå´- el. -tåt´-] subst. ~en ~er ORDLED: lito-tes-en
  Svensk ordbok