1. iakttagare

  i`akttagare subst. ~n äv. iakttagarn, plur. ~, best. plur. iakttagarna ORDLED: i-akt--tag-ar-en
  Svensk ordbok
 2. iakttagelse

  i`akttagelse subst. ~n ~r ORDLED: i-akt--tag-els-en
  Svensk ordbok
 3. iaktta

  i`aktta äv. i`akttaga verb iakttog iakttagit iakttagen iakttagna, pres. iakttar äv. iakttager ORDLED: i-akt--tag-it SUBST.: iakttagande; iakttagelse
  Svensk ordbok
 4. kineseri

  kineseri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: kin-es-eri-et
  Svensk ordbok
 5. observation

  observation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ob-serv-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. ögonblicksbild

  ö`gonblicksbild subst. ~en ~er ORDLED: ög-on-blicks--bild-en
  Svensk ordbok
 7. ögonvittne

  ö`gonvittne subst. ~t ~n ORDLED: ög-on--vittn-et
  Svensk ordbok
 8. atomism

  atomis´m subst. ~en ORDLED: a-tom-ism-en
  Svensk ordbok
 9. ärftlighet

  är`ftlighet subst. ~en ORDLED: ärft-lig-het-en
  Svensk ordbok
 10. eidetik

  eideti´k subst. ~en ORDLED: eidet-ik-en
  Svensk ordbok