1. auktoritär

  auktoritä´r adj. ~t ORDLED: aukt-or-it-är
  Svensk ordbok
 2. despot

  despot [-å´t] subst. ~en ~er ORDLED: despot-en
  Svensk ordbok
 3. småpåve

  små`påve subst. ~n småpåvar ORDLED: små--påv-en
  Svensk ordbok
 4. patriarkalisk

  patriarka´lisk adj. ~t ORDLED: patri-ark-al-isk
  Svensk ordbok
 5. cesarism

  cesaris´m subst. ~en ORDLED: cesar-ism-en
  Svensk ordbok
 6. maktfullkomlig

  mak`tfullkomlig adj. ~t ORDLED: makt--full-kom-lig
  Svensk ordbok
 7. demonregissör

  demonregissör [-å`n-] subst. ~en ~er ORDLED: demon--reg-iss-ör-en
  Svensk ordbok
 8. förtvina

  förtvi´na verb ~de ~t ORDLED: för-tvin-ar SUBST.: förtvinande, förtvining
  Svensk ordbok
 9. fostran

  fos`tran subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: fostr-an
  Svensk ordbok
 10. uppfostran

  upp`fostran subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: upp--fostr-an
  Svensk ordbok