1. iföra sig

  i`föra sig verb iförde ifört, pres. iför ORDLED: i--för-de SUBST.: iförande
  Svensk ordbok
 2. finklädd

  fi`nklädd adj. finklätt ORDLED: fin--klädd
  Svensk ordbok
 3. cylinderhatt

  cylin`derhatt subst. ~en ~ar ORDLED: cylinder--hatt-en
  Svensk ordbok
 4. civilklädd

  civi`lklädd adj. civilklätt ORDLED: civ-il--klädd
  Svensk ordbok
 5. galonerad

  galone´rad adj. galonerat ORDLED: gal-on-er-ad
  Svensk ordbok
 6. basker

  bas´ker subst. ~n baskrar ORDLED: bask-ern
  Svensk ordbok
 7. stass

  stass subst. ~en ORDLED: stass-en
  Svensk ordbok
 8. porträttera

  porträtte´ra verb ~de ~t ORDLED: por-trätt-er-ar SUBST.: porträtterande, porträttering
  Svensk ordbok
 9. ålskinn

  å`lskinn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ål--skinn-et
  Svensk ordbok
 10. dykare

  dy`kare subst. ~n äv. dykarn, plur. ~, best. plur. dykarna ORDLED: dyk-ar-en
  Svensk ordbok