1. image

  image [im´idʃ ljust sj-ljud] subst. ~n [-idʃen] ORDLED: im-ag-en
  Svensk ordbok
 2. framtoning

  fram`toning subst. ~en ~ar ORDLED: fram--ton-ing-en
  Svensk ordbok
 3. imago

  ima´go subst. ~n ORDLED: im-ag-on
  Svensk ordbok
 4. imaginär

  imaginär [-ʃinä´r] adj. ~t ORDLED: im-ag-in-är
  Svensk ordbok
 5. tvätta

  tvätt`a verb ~de ~t ORDLED: tvätt-ar SUBST.: tvättande, tvättning; tvätt
  Svensk ordbok