1. indela

  in`dela verb ~de ~t ORDLED: in--del-ar SUBST.: indelande, indelning
  Svensk ordbok
 2. kategorisera

  kategorise´ra verb ~de ~t ORDLED: kate-gor-is-er-ar SUBST.: kategoriserande, kategorisering
  Svensk ordbok
 3. strofisk

  strofisk [strå´f-] adj. ~t ORDLED: strof-isk
  Svensk ordbok
 4. celsiustermometer

  cel`siustermometer subst. ~n celsiustermometrar ORDLED: celsius--termo-metr-ar
  Svensk ordbok
 5. tunnelugn

  tunn`elugn subst. ~en ~ar ORDLED: tunnel--ugn-en
  Svensk ordbok
 6. stikisk

  sti´kisk adj. ~t ORDLED: stik-isk
  Svensk ordbok
 7. vridscen

  vri`dscen subst. ~en ~er ORDLED: vrid--scen-en
  Svensk ordbok
 8. millimeterpapper

  millime`terpapper subst. ~et äv. millimeterpappret, plur. ~, best. plur. ~en el. ~na äv. millimeterpappren ORDLED: milli-meter--papp-er-et
  Svensk ordbok
 9. treskifte

  tre`skifte subst. ~t; kortform för treskiftesbruk ORDLED: tre--skift-et
  Svensk ordbok
 10. tonsystem

  to`nsystem subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ton--syst-em-et
  Svensk ordbok