1. inducera

  induce´ra verb ~de ~t ORDLED: in-duc-er-ar SUBST.: inducerande, inducering; induktion
  Svensk ordbok
 2. induktans

  induktan´s subst. ~en ORDLED: in-dukt-ans-en
  Svensk ordbok
 3. induktion

  induktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-dukt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. amperevarv

  amperevarv [-ä`r-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ampere--varv-et
  Svensk ordbok
 5. transduktor

  transduk`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: trans-dukt-or-er
  Svensk ordbok
 6. brytarspets

  bry`tarspets subst. ~en ~ar ORDLED: bryt-ar--spets-en
  Svensk ordbok
 7. producera

  produce´ra verb ~de ~t ORDLED: pro-duc-er-ar SUBST.: producerande, producering; produktion
  Svensk ordbok
 8. introducera

  introduce´ra verb ~de ~t ORDLED: in-tro-duc-er-ar SUBST.: introducerande, introducering; introduktion
  Svensk ordbok