1. infalla

  in`falla verb inföll infallit infallen infallna, pres. infaller ORDLED: in--fall-er SUBST.: infallande; infall (till 3)
  Svensk ordbok
 2. infallen

  in`fallen adj. infallet infallna ORDLED: in--fall-en
  Svensk ordbok
 3. infall

  in`fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in--fall-et
  Svensk ordbok
 4. infallsrik

  in`fallsrik adj. ~t ORDLED: in-falls--rik
  Svensk ordbok
 5. helgfri

  helgfri [hel`j-] adj. ~tt ORDLED: helg--fri
  Svensk ordbok
 6. interglacial

  1interglacia´l adj. ~t ORDLED: inter-glaci-al
  Svensk ordbok
 7. vårtermin

  vå`rtermin subst. ~en ~er ORDLED: vår--term-in-en
  Svensk ordbok
 8. spridningslins

  spri`dningslins subst. ~en ~er ORDLED: sprid-nings--lins-en
  Svensk ordbok
 9. hundvakt

  hun`dvakt subst. ~en ~er ORDLED: hund--vakt-en
  Svensk ordbok
 10. solcykel

  so`lcykel subst. ~n, solcykler äv. solcyklar ORDLED: sol--cykl-er
  Svensk ordbok