1. ingenting

  ingenting [iŋ`- el. med två huvudtryck] pron. ORDLED: ing-en--ting
  Svensk ordbok
 2. nix

  1nix interj.
  Svensk ordbok
 3. dyft

  dyft subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 4. givetvis

  gi`vetvis adv. ORDLED: giv-et-vis
  Svensk ordbok
 5. däremot

  dä´remot adv. ORDLED: där--e-mot
  Svensk ordbok
 6. kofen

  kofe´n subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 7. uppblossande

  upp`blossande adj., ingen böjning ORDLED: upp--bloss-ande
  Svensk ordbok
 8. noll

  1noll [nål´] räkn.
  Svensk ordbok
 9. försummelse

  försumm´else subst. ~n ~r ORDLED: för-summ-els-en
  Svensk ordbok
 10. östkust

  ös`tkust subst. ~en ~er ORDLED: öst--kust-en
  Svensk ordbok