1. ink

  ink subst. ~en ~ar ORDLED: ink-en
  Svensk ordbok
 2. inka

  inka [iŋ´ka äv. iŋ`ka] subst. ~n ~s ORDLED: ink-an
  Svensk ordbok
 3. inkast

  in`kast subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in--kast-et
  Svensk ordbok
 4. inkaindian

  ink`aindian subst. ~en ~er ORDLED: inka--indi-an-en
  Svensk ordbok
 5. inkafolket

  ink`afolket subst., best. f. ORDLED: inka--folk-et
  Svensk ordbok
 6. inkariket

  ink`ariket subst., best. f. ORDLED: inka--rik-et
  Svensk ordbok
 7. inkiett

  inkiett´ [iŋk- el. äŋk-] adj., neutr. ~ ORDLED: in-kiett
  Svensk ordbok
 8. inkarnera

  inkarne´ra verb ~de ~t ORDLED: in-karn-er-ar SUBST.: inkarnerande; inkarnation
  Svensk ordbok
 9. situation

  situation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: situ-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. hink

  hink subst. ~en ~ar ORDLED: hink-en
  Svensk ordbok