1. innesluta

  inn`esluta verb inneslöt inneslutit innesluten inneslutna, pres. innesluter ORDLED: inne--slut-er SUBST.: inneslutande, inneslutning
  Svensk ordbok
 2. stängsla

  stäng`sla verb ~de ~t ORDLED: stäng-slar SUBST.: stängslande, stängsling
  Svensk ordbok
 3. trumhåla

  trum`håla subst. ~n trumhålor ORDLED: trum--hål-an
  Svensk ordbok
 4. cernera

  cerne´ra verb ~de ~t ORDLED: cern-er-ar SUBST.: cernerande, cernering
  Svensk ordbok
 5. bukhinna

  bu`khinna subst. ~n bukhinnor ORDLED: buk--hinn-an
  Svensk ordbok
 6. bottentryck

  bottentryck [båt`-] subst. ~et ORDLED: botten--tryck-et
  Svensk ordbok
 7. koffertfisk

  koffertfisk [kåf`-] subst. ~en ~ar ORDLED: koff-ert--fisk-en
  Svensk ordbok
 8. låsa

  lå`sa verb låste låst, pres. låser ORDLED: lås-er SUBST.: låsande, låsning
  Svensk ordbok
 9. inringa

  in`ringa verb ~de ~t ORDLED: in--ring-ar SUBST.: inringande, inringning
  Svensk ordbok
 10. konkludera

  konklude´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-klud-er-ar SUBST.: konkluderande; konklusion
  Svensk ordbok