1. insätta

  in`sätta verb insatte insatt, pres. insätter ORDLED: in--sätt-er SUBST.: insättande, insättning (till 3); insats (till 1)
  Svensk ordbok
 2. insättning

  in`sättning subst. ~en ~ar ORDLED: in--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 3. håravfall

  hå`ravfall subst. ~et ORDLED: hår--av-fall-et
  Svensk ordbok
 4. investitur

  investitu´r subst. ~en ORDLED: in-vest-it-ur-en
  Svensk ordbok
 5. installera

  installe´ra verb ~de ~t ORDLED: in-stall-er-ar SUBST.: installerande, installering; installation (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. ryggskott

  rygg`skott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rygg--skott-et
  Svensk ordbok
 7. sätta in

  sätta in´ verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: insättande, insättning
  Svensk ordbok
 8. installation

  installation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-stall-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. inviga

  in`viga verb invigde invigt, pres. inviger ORDLED: in--vig-er SUBST.: invigande, invigning
  Svensk ordbok
 10. resurs

  resurs´ subst. ~en ~er ORDLED: resurs-en
  Svensk ordbok