1. inse

  in`se verb insåg ~tt, pres. ~r ORDLED: in--ser SUBST.: insikt
  Svensk ordbok
 2. insektsblomma

  in`sektsblomma subst. ~n insektsblommor ORDLED: in-sekts--blomm-an
  Svensk ordbok
 3. insektsätande

  in`sektsätande adj., ingen böjning ORDLED: in-sekts--ät-ande
  Svensk ordbok
 4. insektsbefruktning

  in`sektsbefruktning subst. ~en ~ar ORDLED: in-sekts--be-frukt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. inseminera

  insemine´ra verb ~de ~t ORDLED: in-sem-in-er-ar SUBST.: inseminerande, inseminering; insemination
  Svensk ordbok
 6. inseglingsränna

  in`seglingsränna subst. ~n inseglingsrännor ORDLED: in-segl-ings--ränn-an
  Svensk ordbok
 7. insekticid

  insektici´d subst. ~en ~er ORDLED: in-sekti-cid-en
  Svensk ordbok
 8. insektsätare

  in`sektsätare subst. ~n äv. insektsätarn, plur. ~, best. plur. insektsätarna ORDLED: in-sekts--ät-ar-en
  Svensk ordbok
 9. insemination

  insemination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-sem-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. insektssax

  in`sektssax subst. ~en ~ar ORDLED: in-sekts--sax-en
  Svensk ordbok