1. insistera

  insiste´ra verb ~de ~t ORDLED: in-sist-er-ar SUBST.: insisterande, insistering
  Svensk ordbok
 2. konsistens

  konsisten´s subst. ~en ~er ORDLED: kon-sist-ens-en
  Svensk ordbok
 3. resistans

  resistans [-an´s äv. -aŋ´s] subst. ~en ORDLED: re-sist-ans-en
  Svensk ordbok
 4. existera

  existe´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-ist-er-ar SUBST.: existerande; existens
  Svensk ordbok