1. inspektera

  inspekte´ra verb ~de ~t ORDLED: in-spekt-er-ar SUBST.: inspekterande, inspektering; inspektion
  Svensk ordbok
 2. skolinspektör

  sko`linspektör subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: skol--in-spekt-ör-er
  Svensk ordbok
 3. gastroskopi

  gastroskopi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: gastro-skop-in
  Svensk ordbok
 4. ämbetsåliggande

  äm`betsåliggande subst. ~t ~n ORDLED: ämbets--å-ligg-and-et
  Svensk ordbok
 5. inspektör

  inspektö´r subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: in-spekt-ör-er
  Svensk ordbok
 6. titta över

  titta ö´ver verb tittade tittat ORDLED: titt-ar
  Svensk ordbok
 7. hederskompani

  he`derskompani subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: heders--kom-pani-et
  Svensk ordbok
 8. prospekt

  prospek´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pro-spekt-et
  Svensk ordbok
 9. besiktiga

  besik´tiga verb ~de ~t ORDLED: be-sikt-ig-ar SUBST.: besiktigande
  Svensk ordbok
 10. syna

  sy`na verb ~de ~t ORDLED: syn-ar SUBST.: synande; syn
  Svensk ordbok