1. inspektion

  inspektion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-spekt-ion-en
  Svensk ordbok
 2. bronkoskop

  bronkoskop [-skå´p] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bronko-skop-et
  Svensk ordbok
 3. bankinspektion

  bank`inspektion subst. ~en ~er ORDLED: bank--in-spekt-ion-en
  Svensk ordbok
 4. besiktning

  besik´tning subst. ~en ~ar ORDLED: be-sikt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. visitation

  visitation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: vis-it-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. inspektera

  inspekte´ra verb ~de ~t ORDLED: in-spekt-er-ar SUBST.: inspekterande, inspektering; inspektion
  Svensk ordbok
 7. uppvisa

  upp`visa verb ~de ~t ORDLED: upp--vis-ar SUBST.: uppvisande, uppvisning
  Svensk ordbok
 8. åtkomlig

  å`tkomlig adj. ~t ORDLED: åt--kom-lig
  Svensk ordbok
 9. visitera

  visite´ra verb ~de ~t ORDLED: vis-it-er-ar SUBST.: visiterande, visitering; visitation
  Svensk ordbok