1. integritet

  integrite´t subst. ~en ORDLED: integr-itet-en
  Svensk ordbok
 2. principfast

  princi`pfast adj., neutr. ~ ORDLED: princip--fast
  Svensk ordbok
 3. rättssäkerhet

  rätt`ssäkerhet subst. ~en ORDLED: rätts--säker-het-en
  Svensk ordbok
 4. värja

  2vär`ja verb värjde värjt, pres. värjer ORDLED: värj-er SUBST.: värjande
  Svensk ordbok
 5. bekostnad

  bekostnad [-kås´t-] subst., ingen böjning ORDLED: be-kost-nad
  Svensk ordbok
 6. samkörning

  sam`körning subst. ~en ~ar ORDLED: sam--kör-ning-en
  Svensk ordbok
 7. vansklig

  van`sklig adj. ~t ORDLED: vansk-lig
  Svensk ordbok
 8. rak

  rak adj. ~t
  Svensk ordbok