1. intervju

  intervju´ subst. ~n ~er ORDLED: inter-vjun
  Svensk ordbok
 2. intervjua

  intervju´a verb ~de ~t ORDLED: inter-vju-ar SUBST.: intervjuande; intervju
  Svensk ordbok
 3. intervjuare

  intervju´are subst. ~n äv. intervjuarn, plur. ~, best. plur. intervjuarna ORDLED: inter-vju-ar-en
  Svensk ordbok
 4. intervjuoffer

  intervju`offer subst. intervjuoffret, plur. ~, best. plur. intervjuoffren ORDLED: inter-vju--offr-et
  Svensk ordbok
 5. intervjuundersökning

  intervju`undersökning subst. ~en ~ar ORDLED: inter-vju--under-sök-ning-en
  Svensk ordbok
 6. påläst

  på`läst adj., neutr. ~ ORDLED: på--läs-ta
  Svensk ordbok
 7. pratshow

  pra`tshow subst. ~en ~er ORDLED: prat--show-en
  Svensk ordbok
 8. sakfråga

  sa`kfråga subst. ~n sakfrågor ORDLED: sak--fråg-an
  Svensk ordbok
 9. hemmahosreportage

  hemmaho`sreportage subst. ~t, plur. ~, best. plur. ~n ORDLED: hemma-hos--re-port-ag-et
  Svensk ordbok
 10. slumpmässig

  slum`pmässig adj. ~t ORDLED: slump-mäss-ig
  Svensk ordbok