1. intrigera

  intrigera [-ge´-] verb ~de ~t ORDLED: intrig-er-ar SUBST.: intrigerande
  Svensk ordbok
 2. intra-

  intra- förled
  Svensk ordbok
 3. intrig

  intri´g subst. ~en ~er ORDLED: intrig-en
  Svensk ordbok
 4. intrigör

  intrigör [-gö´r] subst. ~en ~er ORDLED: intrig-ör-en
  Svensk ordbok
 5. intrigant

  1intrigant [-an´t el. -aŋ´t] adj., neutr. ~ ORDLED: intrig-ant
  Svensk ordbok
 6. intrigant

  2intrigant [-an´t el. -aŋ´t] subst. ~en ~er ORDLED: intrig-ant-en
  Svensk ordbok
 7. korridorpolitik

  korridorpolitik [-då`r-] subst. ~en ORDLED: korri-dor--pol-it-ik-en
  Svensk ordbok
 8. tunnhudad

  tunn`hudad adj. tunnhudat ORDLED: tunn--hud-ad
  Svensk ordbok
 9. häxdans

  häx`dans subst. ~en ~er ORDLED: häx--dans-en
  Svensk ordbok
 10. ointressant

  o`intressant adj., neutr. ~ ORDLED: o--intr-ess-ant
  Svensk ordbok