1. isbildning

  i`sbildning subst. ~en ~ar ORDLED: is--bild-ning-en
  Svensk ordbok
 2. ytmorän

  y`tmorän subst. ~en ~er ORDLED: yt--mor-än-en
  Svensk ordbok
 3. tillrådlig

  till`rådlig adj. ~t ORDLED: till--råd-lig
  Svensk ordbok
 4. stöpis

  stö`pis subst. ~en ORDLED: stöp--is-en
  Svensk ordbok
 5. bärkraftig

  bä`rkraftig adj. ~t ORDLED: bär--kraft-ig
  Svensk ordbok
 6. svanskota

  svan`skota subst. ~n svanskotor ORDLED: svans--kot-an
  Svensk ordbok
 7. dödsspiral

  dödsspiral [döt`s-] subst. ~en ~er ORDLED: döds--spir-al-en
  Svensk ordbok
 8. vågspel

  vå`gspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: våg--spel-et
  Svensk ordbok
 9. eskimå

  eskimå´ subst. ~n ~er ORDLED: eskim-ån
  Svensk ordbok
 10. klappskridsko

  klapp`skridsko subst. ~n ~r ORDLED: klapp--skrid-skon
  Svensk ordbok