1. italienare

  italie`nare subst. ~n äv. italienarn, plur. ~, best. plur. italienarna ORDLED: itali-en-ar-en
  Svensk ordbok
 2. hopknäppt

  ho`pknäppt adj., neutr. ~ ORDLED: hop--knäpp-ta
  Svensk ordbok
 3. tillknäppt

  till`knäppt adj., neutr. ~ ORDLED: till--knäpp-ta
  Svensk ordbok
 4. ambulans

  ambulans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: ambul-ans-en
  Svensk ordbok
 5. blandning

  blan`dning subst. ~en ~ar ORDLED: bland-ning-en
  Svensk ordbok