1. jämbördig

  jäm`bördig äv. jäm`nbördig adj. ~t ORDLED: jäm(n)--börd-ig
  Svensk ordbok
 2. jämnbördig

  jämnbördig se jämbördig
  Svensk ordbok
 3. terrorbalans

  terr`orbalans subst. ~en ORDLED: terr-or--bal-ans-en
  Svensk ordbok
 4. likställig

  li`kställig adj. ~t ORDLED: lik--ställ-ig
  Svensk ordbok
 5. jämspelt

  jäm`spelt [långt e] adj., neutr. ~ ORDLED: jäm--spel-ta
  Svensk ordbok
 6. likställighet

  li`kställighet subst. ~en ORDLED: lik--ställ-ig-het-en
  Svensk ordbok
 7. upphämtning

  upp`hämtning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--hämt-ning-en
  Svensk ordbok
 8. jämngod

  jäm`ngod adj. jämngott äv. jäm`god jämgott ORDLED: jäm(n)--god
  Svensk ordbok
 9. egal

  ega´l adj. ~t ORDLED: eg-al
  Svensk ordbok
 10. jämlik

  jäm`lik adj. ~t ORDLED: jäm--lik
  Svensk ordbok