1. jemine

  je`mine interj. ORDLED: je-mine
  Svensk ordbok
 2. konvalj

  konvalj [-val´j] subst. ~en ~er äv. konvalje [-val´je äv. -val`je] ~n ~r ORDLED: kon-valj-en
  Svensk ordbok
 3. gel

  gel subst. ~et ~er [je´l- el. je`l-] ORDLED: gel-et
  Svensk ordbok
 4. zigenerska

  zigenerska [-ge`- el. -je`-] subst. ~n zigenerskor ORDLED: zigen-er-skan
  Svensk ordbok
 5. zigensk

  zigensk [-ge´- el. -je´-] adj. ~t ORDLED: zigen-ska
  Svensk ordbok
 6. zigenska

  zigenska [-ge´- el. -je´-] subst. ~n ORDLED: zigen-skan
  Svensk ordbok
 7. snärje

  snär`je subst. ~t ~n el. 3snärj ~et, plur. ~ ORDLED: snärj-et
  Svensk ordbok
 8. sverigefinne

  sverigefinne [sver`je-] subst. ~n sverigefinnar ORDLED: sverige--finn-en
  Svensk ordbok
 9. gensägelse

  gensägelse [je`nsäg- el. je`nsäj-] subst. ~n ~r ORDLED: gen--säg-els-en
  Svensk ordbok
 10. plaidoyer

  plaidoyer [plädoaje´] subst. ~en [-je´n] ~er [-je´er] äv. plädoajé ~n ~er ORDLED: plaid-oyer-er, pläd-oajé-er
  Svensk ordbok