1. kätting

  kätt`ing subst. ~en ~ar ORDLED: kätt-ing-en
  Svensk ordbok
 2. svivel

  svi`vel subst. ~n svivlar ORDLED: svivl-ar
  Svensk ordbok
 3. gångspel

  gång`spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gång--spel-et
  Svensk ordbok
 4. rassel

  rass´el subst. rasslet ORDLED: rassl-et
  Svensk ordbok
 5. björnbindsle

  bjö`rnbindsle subst. ~t ~n äv. bjö`rnbindsel björnbindslet björnbindslen ORDLED: björn--bind-slet
  Svensk ordbok
 6. samsa

  sam`sa verb ~de ~t ORDLED: sams-ar SUBST.: samsande, samsning
  Svensk ordbok
 7. schackel

  schack´el subst. ~n schacklar ORDLED: schackl-ar
  Svensk ordbok
 8. kedja

  1kedja [çä`d- el. çe`d-] subst. ~n kedjor ORDLED: kedj-an
  Svensk ordbok
 9. varp

  1varp subst. ~en ~ar ORDLED: varp-en
  Svensk ordbok
 10. svirvel

  svir`vel subst. ~n svirvlar ORDLED: svirvl-ar
  Svensk ordbok