1. kaffe

  kaff`e subst. ~t ORDLED: kaff-et
  Svensk ordbok
 2. kaffer

  kaff´er subst. ~n kaffrer ORDLED: kaffr-er
  Svensk ordbok
 3. kaffebrun

  kaff`ebrun adj. ~t ORDLED: kaffe--brun
  Svensk ordbok
 4. kaffebal

  kaff`ebal subst. ~en ~ar ORDLED: kaffe--bal-en
  Svensk ordbok
 5. kaffegrädde

  kaff`egrädde subst. ~n ORDLED: kaffe--grädd-en
  Svensk ordbok
 6. kaffeautomat

  kaff`eautomat subst. ~en ~er ORDLED: kaffe--auto-mat-en
  Svensk ordbok
 7. kaffetant

  kaff`etant subst. ~en ~er ORDLED: kaffe--tant-en
  Svensk ordbok
 8. kaffekanna

  kaff`ekanna subst. ~n kaffekannor ORDLED: kaffe--kann-an
  Svensk ordbok
 9. kaffemoster

  kaff`emoster subst. ~n kaffemostrar ORDLED: kaffe--mostr-ar
  Svensk ordbok
 10. kaffekvarn

  kaff`ekvarn subst. ~en ~ar ORDLED: kaffe--kvarn-en
  Svensk ordbok