1. kalabass

  kalabass se kalebass
  Svensk ordbok
 2. kalebasspumpa

  kalebass`pumpa subst. ~n kalebasspumpor äv. kalabass`pumpa ~n kalabasspumpor ORDLED: kalebass--pump-an, kalabass--pump-an
  Svensk ordbok
 3. kalebass

  kalebass´ äv. kalabass´ subst. ~en ~er ORDLED: kalebass-en, kalabass-en
  Svensk ordbok