1. kapell

  kapell´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kap-ell-et
  Svensk ordbok
 2. kapellmästare

  kapell`mästare subst. ~n äv. kapellmästarn, plur. ~, best. plur. kapellmästarna ORDLED: kap-ell--mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 3. mösskapell

  möss`kapell subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: möss--kap-ell-et
  Svensk ordbok
 4. zigenarkapell

  zigenarkapell [-ge`- el. -je`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: zigen-ar--kap-ell-et
  Svensk ordbok
 5. gravkapell

  gra`vkapell subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: grav--kap-ell-et
  Svensk ordbok
 6. a capella

  a capell`a el. a cappell`a adv. ORDLED: a cap(p)-ella
  Svensk ordbok
 7. kaplan

  kapla´n subst. ~en ~er ORDLED: kapl-an-en
  Svensk ordbok
 8. harmonium

  harmo´nium subst. harmoniet harmonier; kortform för orgelharmonium ORDLED: harm-oni-et
  Svensk ordbok
 9. kyrka

  kyr`ka subst. ~n kyrkor ORDLED: kyrk-an
  Svensk ordbok