1. kedja

  2kedja [çä`d- el. çe`d-] verb ~de ~t ORDLED: kedj-ar SUBST.: kedjande
  Svensk ordbok
 2. kedja

  1kedja [çä`d- el. çe`d-] subst. ~n kedjor ORDLED: kedj-an
  Svensk ordbok
 3. snökedja

  snö`kedja subst. ~n snökedjor ORDLED: snö--kedj-an
  Svensk ordbok
 4. ked

  ked subst. ~en ~er ORDLED: ked-en
  Svensk ordbok
 5. kedjesöm

  kedjesöm [çä`d- el. çe`d-] subst. ~men ~mar ORDLED: kedje--sömm-en
  Svensk ordbok
 6. cykelkedja

  cyk`elkedja subst. ~n cykelkedjor ORDLED: cykel--kedj-an
  Svensk ordbok
 7. drivkedja

  dri`vkedja subst. ~n drivkedjor ORDLED: driv--kedj-an
  Svensk ordbok
 8. klockkedja

  klockkedja [klåk`-] subst. ~n klockkedjor ORDLED: klock--kedj-an
  Svensk ordbok
 9. kedjeväxel

  kedjeväxel [çä`d- el. çe`d-] subst. ~n kedjeväxlar ORDLED: kedje--växl-ar
  Svensk ordbok
 10. fastkedja

  fas`tkedja verb ~de ~t ORDLED: fast--kedj-ar SUBST.: fastkedjande
  Svensk ordbok