1. kisa

  ki`sa verb ~de ~t ORDLED: kis-ar SUBST.: kisande
  Svensk ordbok
 2. kis

  2kis [ki´s] subst. ~en ~ar ORDLED: kis-en
  Svensk ordbok
 3. kis

  1kis [çi´s] subst. ~en ~er ORDLED: kis-en
  Svensk ordbok
 4. kistebrev

  kis`tebrev el. kis`tbrev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kist(e)--brev-et
  Svensk ordbok
 5. myopi

  myopi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: myop-in
  Svensk ordbok
 6. skakis

  ska´kis adj., ingen böjning ORDLED: skak-is
  Svensk ordbok
 7. monarkist

  monarkist [-kis´t] subst. ~en ~er ORDLED: mon-ark-ist-en
  Svensk ordbok
 8. arsenikkis

  arseni`kkis subst. ~en ~er ORDLED: arsen-ik--kis-en
  Svensk ordbok
 9. kiss

  2kiss [kis´] subst. ~et ORDLED: kiss-et
  Svensk ordbok
 10. kopparkis

  kopparkis [kåp`-] subst. ~en ORDLED: koppar--kis-en
  Svensk ordbok