1. kiss

  2kiss [kis´] subst. ~et ORDLED: kiss-et
  Svensk ordbok
 2. kiss

  1kiss [kis´] interj.
  Svensk ordbok
 3. kisse

  kisse [kis`e] subst. ~n kissar ORDLED: kiss-en
  Svensk ordbok
 4. kissa

  kissa [kis`a] verb ~de ~t ORDLED: kiss-ar SUBST.: kissande
  Svensk ordbok
 5. kissnödig

  kissnödig [kis`-] adj. ~t ORDLED: kiss--nöd-ig
  Svensk ordbok
 6. kissemiss

  kissemiss´ [k-] subst. ~en ~ar ORDLED: kisse--miss-en
  Svensk ordbok
 7. kissekatt

  kissekatt´ [k-] subst. ~en ~er ORDLED: kisse--katt-en
  Svensk ordbok
 8. bajs

  bajs subst. ~et ORDLED: bajs-et
  Svensk ordbok
 9. pinka

  pink`a verb ~de ~t ORDLED: pink-ar SUBST.: pinkande
  Svensk ordbok
 10. urinera

  urine´ra verb ~de ~t ORDLED: ur-in-er-ar SUBST.: urinerande, urinering
  Svensk ordbok