1. klockslag

  klockslag [klåk`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: klock--slag-et
  Svensk ordbok
 2. timslag

  tim`slag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tim--slag-et
  Svensk ordbok
 3. klockradio

  klockradio [klåk`-] subst. ~n ORDLED: klock--radi-on
  Svensk ordbok
 4. hålltid

  håll`tid subst. ~en ~er ORDLED: håll--tid-en
  Svensk ordbok
 5. slagverk

  sla`gverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: slag--verk-et
  Svensk ordbok
 6. sex

  1sex räkn.
  Svensk ordbok
 7. åtta

  1ått`a räkn.
  Svensk ordbok
 8. fem

  fem´ räkn.
  Svensk ordbok
 9. förmiddag

  fö`rmiddag [bitryck på sista el. näst sista stavelsen] subst. ~en el. vard. förmiddan, ~ar ORDLED: för--mid-dag-en
  Svensk ordbok
 10. eftermiddag

  ef`termiddag [bitryck på sista el. näst sista stavelsen] subst. ~en ~ar ORDLED: efter--mid-dag-en
  Svensk ordbok