1. koff

  koff [kåf´] subst. ~en ~ar ORDLED: koff-en
  Svensk ordbok
 2. koffertfisk

  koffertfisk [kåf`-] subst. ~en ~ar ORDLED: koff-ert--fisk-en
  Svensk ordbok
 3. koffert

  koffert [kåf´-] subst. ~en ~ar ORDLED: koff-ert-en
  Svensk ordbok
 4. kofferdamm

  kofferdamm [kåf`-] subst. ~en ~ar ORDLED: koffer--damm-en
  Svensk ordbok
 5. koffein

  koffei´n subst. ~et el. ~en ORDLED: koffe-in-et
  Svensk ordbok
 6. kofferdist

  kofferdis´t subst. ~en ~er ORDLED: kofferd-ist-en
  Svensk ordbok
 7. kofferdi-

  kofferdi`- förled
  Svensk ordbok