1. koll

  koll [kål´] subst. ~en ~ar ORDLED: koll-en
  Svensk ordbok
 2. kolla

  kolla [kål`a] verb ~de ~t ORDLED: koll-ar SUBST.: kollande, kollning; koll
  Svensk ordbok
 3. koller

  koller [kål´-] subst. ~n
  Svensk ordbok
 4. kollo

  kollo [kål´o] subst. ~t ~n ORDLED: koll-ot
  Svensk ordbok
 5. kolli

  kolli [kål´i] subst. ~t, plur. ~ el. ~n, best. plur. ~na ORDLED: koll-it
  Svensk ordbok
 6. kollagen

  kollage´n subst. ~et ORDLED: kolla-gen-et
  Svensk ordbok
 7. kollrig

  kollrig [kål`-] adj. ~t ORDLED: kollr-ig
  Svensk ordbok
 8. kollegieblock

  kolle`gieblock subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kol-legie--block-et
  Svensk ordbok
 9. kolloid

  kolloi´d subst. ~en ~er ORDLED: kollo-id-en
  Svensk ordbok
 10. kollektivanställning

  kollekti`vanställning subst. ~en ~ar ORDLED: kol-lekt-iv--an-ställ-ning-en
  Svensk ordbok