1. kommers

  kommers´ subst. ~en ~er ORDLED: kom-mers-en
  Svensk ordbok
 2. kommerseråd

  kommers`eråd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kom-merse--råd-et
  Svensk ordbok
 3. kommersa

  kommers´a verb ~de ~t ORDLED: kom-mers-ar SUBST.: kommersande; kommers
  Svensk ordbok
 4. kommerskollegium

  kommers`kollegium subst. kommerskollegiet kommerskollegier ORDLED: kom-mers--kol-legi-et
  Svensk ordbok
 5. kommersialism

  kommersialis´m subst. ~en ORDLED: kom-mersi-al-ism-en
  Svensk ordbok
 6. kommersiell

  kommersiell´ adj. ~t ORDLED: kom-mersi-ell
  Svensk ordbok
 7. kommersialisera

  kommersialise´ra verb ~de ~t ORDLED: kom-mersi-al-is-er-ar SUBST.: kommersialiserande, kommersialisering
  Svensk ordbok
 8. merkantil

  merkanti´l adj. ~t ORDLED: merk-ant-il
  Svensk ordbok
 9. marketentare

  marketen`tare subst. ~n äv. marketentarn, plur. ~, best. plur. marketentarna ORDLED: mark-et-ent-ar-en
  Svensk ordbok
 10. väldig

  väl`dig adj. ~t ORDLED: väld-ig
  Svensk ordbok