1. korkad

  korkad [kår`-] adj. korkat ORDLED: kork-ad
  Svensk ordbok
 2. korka

  korka [kår`-] verb ~de ~t ORDLED: kork-ar SUBST.: korkande, korkning
  Svensk ordbok
 3. kork

  kork [kår´k] subst. ~en ~ar ORDLED: kork-en
  Svensk ordbok
 4. tillkorkad

  till`korkad adj. tillkorkat ORDLED: till--kork-ad
  Svensk ordbok
 5. korksula

  korksula [kår`k-] subst. ~n korksulor ORDLED: kork--sul-an
  Svensk ordbok
 6. droppkork

  droppkork [dråp`-] subst. ~en ~ar ORDLED: dropp--kork-en
  Svensk ordbok
 7. serveringskork

  serve`ringskork subst. ~en ~ar ORDLED: serv-er-ings--kork-en
  Svensk ordbok
 8. korkek

  korkek [kår`k-] subst. ~en ~ar ORDLED: kork--ek-en
  Svensk ordbok
 9. korkbössa

  korkbössa [kår`k-] subst. ~n korkbössor ORDLED: kork--böss-an
  Svensk ordbok
 10. korkvävnad

  korkvävnad [kår`k-] subst. ~en ~er ORDLED: kork--väv-nad-en
  Svensk ordbok