1. kovändning

  ko`vändning subst. ~en ~ar ORDLED: ko--vänd-ning-en
  Svensk ordbok
 2. canossavandring

  canossavandring [kanås`a-] subst. ~en ~ar ORDLED: canossa--vandr-ing-en
  Svensk ordbok
 3. gipp

  gipp el. 2gip´ subst. ~en ~ar ORDLED: gipp-en
  Svensk ordbok
 4. kovända

  ko`vända verb kovände kovänt, pres. kovänder ORDLED: ko--vänd-er SUBST.: kovändande, kovändning
  Svensk ordbok
 5. vändning

  vän`dning subst. ~en ~ar ORDLED: vänd-ning-en
  Svensk ordbok